Cross Table at round 6

IDTNAMEGrdFedOriginPts123456
1 Sheikh, Samia 136NorthantsU13 3.5
14
½
24
1
18
0
10
½
2
½
15
1
2 Chen, Daniel Xingyu 134LeicsU11 4.0
15
1
10
½
9
1
4
0
1
½
22
1
3 Raine, Benjamin 126LeicsU18 5.0
16
1
12
1
4
½
8
1
25
1
26
½
4 Dicen, Imogen 123WarksU13 4.5
17
1
13
1
3
½
2
1
26
0
12
1
5 Kotecha, Milly 119LeicsU13 3.5
18
0
20
1
15
0
19
1
14
½
8
1
6 Blay, Thomas 118LeicsU18 4.5
19
0
21
1
10
1
24
1
12
½
18
1
7 Syed, Umar 117LeicsU11 2.5
20
½
14
1
8
½
26
0
22
0
23
½
8 Hurst, Joseph 116NottsU11 2.5
21
1
19
1
7
½
3
0
18
0
5
0
9 Kerbel, Sasha 112LeicsU18 3.5
22
1
18
½
2
0
14
½
15
½
20
1
10 Worrow-Goodin, Geor 112LeicsU13 4.0
23
1
2
½
6
0
1
½
11
1
25
1
11 Rehman, Cameron 111StaffsU13 3.0
24
0
22
1
26
0
23
1
10
0
14
1
12 Ward-Langman, Josep 110LeicsU18 3.5
25
1
3
0
19
1
18
1
6
½
4
0
13 Rehman, Dylan 108StaffsU11 2.0
26
1
4
0
24
0
22
0
19
0
21
1
14 Khare, Anika M 104LeicsU13 2.5
1
½
7
0
16
1
9
½
5
½
11
0
15 Mottram-Epson, Alas 99LeicsU18 2.5
2
0
23
1
5
1
25
0
9
½
1
0
16 Srinivasan, N Krish 95NorthantsU13 2.0
3
0
25
0
14
0
21
1
23
0
17
1
17 Mehta, Manasi 94LeicsU18 0.0
4
0
26
0
22
0
20
0
21
0
16
0
18 Mottram-Epson, Pete 94LeicsU18 3.5
5
1
9
½
1
1
12
0
8
1
6
0
19 Sudhakar, Vignesh 92LeicsU13 2.0
6
1
8
0
12
0
5
0
13
1
24
0
20 Lv, Jason 89LeicsU11 2.5
7
½
5
0
25
0
17
1
24
1
9
0
21 Sharma, Mihir 82NorthantsU9 1.0
8
0
6
0
23
0
16
0
17
1
13
0
22 Punglia, Mankaran 81NottsU11 3.0
9
0
11
0
17
1
13
1
7
1
2
0
23 Johal, Amrissa Kaur 78NottsU13 2.5
10
0
15
0
21
1
11
0
16
1
7
½
24 Haywood, Rory 67LeicsU18 3.0
11
1
1
0
13
1
6
0
20
0
19
1
25 Krupa, Antoni 65LeicsU18 3.0
12
0
16
1
20
1
15
1
3
0
10
0
26 Stein, Daniel 65CambsU18 4.5
13
0
17
1
11
1
7
1
4
1
3
½